WORKtest

Jsme certifikovaným partnerem společnosti WORKtest

WORKtest/WT – Test integrity

Psychodiagnostická metoda umožňující komplexní test osobnosti pro maximální zhodnocení jedince.

Tato diagnostická metoda je sestavena ze speciálních geometrických obrazců, které v lidech vyvolávají různé asociace. Preference těchto tvarů nesouvisí s vědomím rozhodnutím, ale jedná se o přirozenou odezvu podvědomí.

Tato speciální metodika znemožňuje stylizaci hodnocených a odkrývá skutečné pracovní možnosti jednotlivce. Testovaný si není vědom skrytých významů tvarů. WT je časově nenáročný, jeho vyplnění je online a trvá cca 17 minut. Vyhodnocení je rychlé, validní a můžete získat až 9 možných výstupů z jednoho testu, my vám jako základ doporučujeme komplexní profil osobnosti 75 kompetencí + Barometr.

Spolehlivost WORKtestu je až 92% !

Chci WORKtest

WORKtest doporučujeme pro

Jednotlivce
Firmy

Pomůže identifikovat Váš skrytý potenciál, slabé a silné stránky a tím Vám cíleně může pomoci ve Vašem dalším profesním rozvoji. Máte možnost si vybrat pozice, které nejlépe odpovídají Vašim kvalitám.

WT nabízí komplexní personální audit o rozsahu 15/15+/55/75 kritérií pokrývající morální a psychickou stabilitu, výkon, aktivitu, angažovanost, obchodní a prodejní dovednosti, motivace, spokojenost, interpersonální dovednosti, komunikace, argumentace, rizikové chování a další.

  • vhodnost pozice- „ správní lidé na správné místo“
  • výkon – hodnotí výkonový soulad člověka s nároky na danou pozici, dále motivaci, spokojenost, sounáležitost, integritu a angažovanost
  • komplexní rizikové faktory chování - dokáže maximálně zhodnotit jedince, etiku, výkon, upřímnost, spolehlivost, důvěryhodnost, angažovanost. Pomáhá odhalit kontraproduktivní , rizikové a problematické chování a měří, zda bude dotyčný schopen sdílet hodnoty firmy a tím naplnit očekávání.

WORKtest® se provádí za účelem

Výběrového řízení

Assessment centra / development centra

Benchmarking

Assessment centra / Development centra

je specifická forma výběrového řízení na různé pozice. Jedná se většinou o celodenní komplexní diagnostický program, který zahrnuje kromě klasických ústních pohovorů také modelové situace, ukázky práce v týmu, psychodiagnostické testy. Mezi výhody assessment centra patří jeho komplexnost a zaměření na praktickou ukázku schopností uchazeče, což se běžným pohovorem hodnotí jen obtížně.Benchmarking/BPA

BPA umožňuje jednoduše vyhodnocovat a vzájemně porovnávat jednotlivé respondenty (jedince) mezi sebou, ale i týmy a skupiny dle nadefinovaných kritérií nebo zvolených kompetenčních modelů či výkonových a osobnostních auditů, popřípadě jiných výstupů z nabídky WORKtest®
Development benchmarking

vyhodnocení účinnosti a úspěšnosti procesu vzdělávání


Cross Benchmarking

vzájemné porovnání výkonových kvalit jednotlivců mezi sebou

Chcete WORKtest? Kontaktujte nás!

Formululář byl úspěšně odeslán!

Zůstaňte ve spojení

Future Recruitment s.r.o.

Na Florenci 1055/35
110 00 Praha 1

IČ 27580598

Zobrzit mapu

Zavolejte nám

Po-Pá 8.00-17.00 h

+420 734 394 906

+420 602 444 422

Facebook LinkedIn LinkedIn